Your search results

Privacy

Dit is de privacyverklaring van ITZMORE b.v., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59081740, inzake de websites itzmore.com en chosial.com .

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door ITZMORE b.v. door middel van het klanten systeem van ITZMORE b.v. en de verwerkingen via de website ITZMORE b.v..nl en de alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

ITZMORE b.v. respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van ITZMORE b.v.. U dient zich ervan bewust te zijn dat ITZMORE b.v. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt op de site van ITZMORE b.v., kunnen wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klanten systeem van ITZMORE b.v. en gebruikt om onze diensten en van derden aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door ITZMORE b.v. worden gebruikt om u te informeren over producten en diensten van ITZMORE b.v.. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van ITZMORE b.v.-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door ITZMORE b.v.. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de Kamer van Koophandel.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn

ITZMORE b.v.  bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering vanITZMORE b.v.. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Maart 2017

© 2016 ITZMORE b.v. B.V. cookies ** privacy ** disclaimer